bollen-bloemen-innovatie7

Telersbijeenkomst Spuittechnieken – GEANNULEERD

In navolging van het succes in 2020 worden ook dit jaar weer bijeenkomsten rondom de spuittechniek gehouden. Door het krimpende middelenpakket wordt het juist toedienen van gewasbeschermingsmiddelen van steeds groter belang. Op welke manier kunt u als teler het meest effectief gebruik maken van spuitapparatuur met maximale effectiviteit en zo min mogelijke milieulast? Tijdens deze bijeenkomst, speciaal voor telers, wordt u geïnformeerd over de nieuwste technieken en ontwikkelingen op het gebied van spuittechnieken voor gewasbeschermingsmiddelen.

Deze telersbijeenkomsten op 1 en 2 september worden georganiseerd door Vertify, World Horti Center en Glastuinbouw Nederland. De bijeenkomst is interactief met voldoende mogelijkheid voor discussie en kennisuitwisseling.

Telersbijeenkomst Spuittechnieken - GEANNULEERD

Na het plenaire gedeelte, waar onder andere dieper wordt ingegaan op recente ontwikkelingen en precisie gewasbescherming, start een interactief programma in de onderzoeksafdelingen van Vertify met diverse demonstraties en workshops. Tijdens de rondgang wordt niet alleen diverse spuitapparatuur gedemonstreerd, maar wordt ook gekeken naar het werkingsmechanisme van de verschillende middelen in relatie met spuittechniek.

Programma
12.30 uur Ontvangst
13.00 uur Opening door Helma Verberkt (Glastuinbouw Nederland)
13.15 uur Panel ‘Precisie Gewasbescherming Glastuinbouw’
13.40 uur Toelichting rondgang door Jeroen Sanders (Vertify) en groepsindeling
14.10 uur Rondgang langs diverse spuittechniek demonstraties en workshops
15.30 uur Pauze
15.50 uur Vervolg rondgang
17.15 uur Borrel
18.00 uur Einde bijeenkomst

Kosten
Er zijn geen kosten voor deze bijeenkomst voor leden van Glastuinbouw Nederland (LTO Noord Glaskracht, LLTB en ZLTO). De deelnamekosten voor niet-leden bedragen € 30,00.

Verlenging spuitlicentie
Deze bijeenkomst kunt u ook mee laten tellen als dagdeel voor verlenging van de spuitlicentie Bedrijfsvoeren Gewasbescherming, onderdeel Veiligheid en Techniek. De kosten voor verlenging spuitlicentie bedragen € 60,00. Vergeet uw spuitlicentiepas niet mee te nemen naar de bijeenkomst!

Alle genoemde kosten zijn per persoon en exclusief btw. U ontvangt de factuur na afloop van de bijeenkomst.

Aanmelden
Aanmelden is verplicht en kan tot de dag voor de bijeenkomst, 12.00 uur, mits er nog plaats is. Per bijeenkomst is i.v.m. de coronamaatregelen plaats voor 50 personen. Meld u aan via de aanmeldbutton.

Annuleren
Annuleren kan alleen schriftelijk via akerkhof@glastuinbouwnederland.nl. In overleg kunt u een vervanger sturen.

Coronavirus
Met betrekking tot het coronavirus worden de richtlijnen van het RIVM gevolgd.

* Deze bijeenkomst wordt ook georganiseerd op 2 september.

Datum

01/09/2021

Tijd

12:30 - 18:00

Locatie

World Horti Center
Telersbijeenkomst Spuittechnieken – GEANNULEERD