bollen-bloemen-innovatie7

Symposium ‘Next level sierteeltveredeling’

Greenport Aalsmeer en Amsterdam Green Campus organiseren een symposium voor kwekers, veredelaars en kennisinstellingen in de sierteeltsector over biotoetsen en plantweerbaarheid. Tijdens dit symposium worden de resultaten gepresenteerd van het POP-3 project Next Level Sierteelt.

Symposium 'Next level sierteeltveredeling'

Via dit project werken bedrijven en kennisinstellingen met elkaar samen aan de ontwikkeling van biotoetsen om zo weerbare cultivars (plantvariëteiten) tegen pathogenen (ziekteverwekkende schimmels en insecten) te kunnen selecteren. Door screening en selectie van weerbare cultivars tegen ziekteverwekkers, zijn er minder gewasbeschermingsmiddelen nodig en wordt de teelt nog duurzamer. Gezamenlijk bouwen de betrokken partijen aan betere toetsen en wordt er praktische ervaring opgedaan waarmee er nieuwe cultivars geselecteerd kunnen worden. Wat blijkt? Pre-competitieve samenwerken aan weerbare sierteeltgewassen loont!

Benieuwd naar de resultaten? Meld je aan via deze link. Aan dit event zijn geen kosten verbonden. Locatie: omgeving Aalsmeer.

Programma

13.30 – 14.00 uur Inloop
14.00 – 14.10 uur Welkom door prof. dr. Michel Haring, Universiteit van Amsterdam: dagvoorzitter

14.10 – 14.35 uur Presentatie door Lector dr. Nelleke Kreike, Hogeschool Inholland: POP-3 Biotoetsen

14.35 – 15.00 uur Presentatie door dr. William Quaedvlieg, Royal van Zanten: POP-3 Resultaten

15.00 – 15.20 uur Pr esentatie door dr. Mara de Sain, UvA en Wageningen U&R: Centrum voor Biotoetsen (project C4B)

15.20 – 15.45 uur Pauze

15.45 – 16.10 uur Presentatie door Jeroen van Oudheusden, Floricultural Sustainable Initiative 2025: Verduurzaming van de markt

16.10 – 16.30 uur Interactief interview met sprekers en gedeputeerden Ilse Zaal (provincie Noord-Holland) en Meindert Stolk (provincie Zuid-Holland)

16.30 – 17.30 uur Afsluiting en borrel.

Datum

30/09/2021

Tijd

13:30 - 17:30

Locatie

Locatie nog onbekend
Symposium ‘Next level sierteeltveredeling’