bollen-bloemen-innovatie7

Online Masterclass: Hoe hou je medewerkers vitaal en in beweging?

Iedere werkgever wil graag vitaal, betrokken, productief en goed inzetbaar personeel. Maar dat gaat niet vanzelf. Kasgroeit organiseert daarom op 13 april een online masterclass over het vitaal en wendbaar houden van je werknemers in de glastuinbouw.

Online Masterclass: Hoe hou je medewerkers vitaal en in beweging?

In de glastuinbouw werkt een groeiende groep werknemers die nog een heel werkzaam leven voor zich heeft. Iedere werkgever wil graag vitaal, betrokken, productief en goed inzetbaar personeel. Maar dat gaat niet vanzelf. Hoe hou je de werknemers vitaal en in beweging? Wat is daarvoor nodig?

Door de stijgende pensioenleeftijd wordt de gemiddelde leeftijd van je werknemers hoger, duren carrières langer en neemt ook de verblijfsduur op een functie toe. Wat dit betekent voor de organisatie is een vraag, daar hebben we nu nog geen antwoord op. Wat we wel weten, is dat mensen, als ze langer doorwerken, andere wensen en behoeften hebben ten aanzien van leven en werk. En dat deze wensen en behoeften moeten aansluiten bij de eveneens veranderende behoefte van de arbeidsmarkt. Daarvoor is het nodig dat er een permanente en duurzame dialoog plaatsvindt tussen medewerkers en hun managers over inzetbaarheid. “We moeten er over praten.” Hoe pak je dit aan? Daarover gaan Anneke Postma, adviseur opleiding en ontwikkeling van Kasgroeit en Iris Voorbergen, preventieadviseur van Stigas, met elkaar in gesprek.

Datum

13/04/2021

Tijd

11:00 - 12:15

Locatie

Dit is een online evenement:
Meld je aan via Kasgroeit
Online Masterclass: Hoe hou je medewerkers vitaal en in beweging?