bollen-bloemen-innovatie7

Kennisplein Mechanisatietentoonstelling

De Mechanisatietentoonstelling 2021 wordt digitaal gehouden. Om evidente redenen kan het driedaagse evenement in Vijfhuizen niet doorgaan, maar om toch contact te leggen met de potentiële bezoekers is een laagdrempelige digitale ‘beurs’ bedacht. Die bestaat uit twee avonden met in totaal zes livestreams, verzorgd door de Stichting Mechanisatietentoonstelling Bollenstreek (SMTB), Greenport Duin- en Bollenstreek en mediapartner Greenity.

Kennisplein Mechanisatietentoonstelling

Programma 14 januari 2021

19.00 uur
Noviteitenlivestream van de SMBT, waarin – het ligt voor de hand – de vernieuwende bijdragen (filmpjes) van de bedrijven die anders op de beurs zouden staan aan bod komen. Aan deze noviteiten is ook weer de jaarlijkse beoordeling door de jury verbonden en we willen het publiek betrekken door te stemmen op de beste vernieuwing. Duur: max 55 minuten

20.00 uur – Kennisplein

GreenPort Duin- en Bollenstreek Live
Samen met de (8) ketenpartners brengt GreenPort een uitzending met als rode draad ruimtelijke ordening waarbij programmamanager Andries Middag in gesprek gaat met wethouder ruimtelijke ordening Jeanet van der Laan (gemeente Lisse) en Onno Zwart (directeur GOM) over de regionale situatie. Welke ontwikkeling kan de bollensector nog  doormaken? Duur: max 55 minuten.

21.00 uur
GreenityTalks: themagesprek over trends in de branche/sector, met aan tafel vertegenwoordigers van de mechanisatiesector, waarin ook publieksparticipatie wordt gezocht. Duur: max 55 minuten.

22.00 uur sluiting


Programma 15 januari 2021

19.00 uur
Noviteitenstream van SMTB, waarin de winnaar van de vakjury en van de publieksprijs bekend wordt gemaakt. Uiteraard zitten die aan tafel, liefst ook met potentiële gebruikers van de machine/techniek.

20.00 uur – Kennisplein
GreenPort Duin- en Bollenstreek Live
Samen met de (8) ketenpartners brengt GreenPort een uitzending met als rode draad kennis en innovatie. De Rabobank en Wageningen UR schuiven aan bij programmamanager Andries Middag. Welke kansen zien de bank en onderzoekers in de sector, met in het bijzonder de Duin- en Bollenstreek? Duur: max 55 minuten.

21.00 uur      
GreenityTalks: onderwijs & personeel: innovatieve student, docenten, en Fedecom bespreken hoe we aan toekomstige techneuten komen.

Alle informatie is te vinden op de website van SMTB, die momenteel te vinden is via www.smtb-digitaal.nl. Er is voorzien in een digitale plattegrond waar bezoekers bedrijfsgegevens, presentaties en innovaties, plus de nodige informatie van de Kennispleinpartners kunnen bekijken.  Deze informatie blijft beschikbaar.

We streven naar geregistreerd publiek, zodat we behalve de aantallen ook de aard van het publiek kennen. Dit moet uiteraard AVG-proof gebeuren, dus de bewaarbaarheid van deze gegevens is beperkt.

Als deze manier de samenwerkende partners bevalt, wordt de fysieke tentoonstelling in 2022 (we gaan er van uit dat die dan weer gehouden kan worden) mogelijk aangevuld met digitale ondersteuning.

Datum

14/01/2021 - 15/01/2021

Tijd

20:00 - 21:00

Locatie

Dit is een online evenement:
Mechanisatiebeurs
Kennisplein Mechanisatietentoonstelling