bollen-bloemen-innovatie7

Innovatiecafé Biodiversiteit

Biodiversiteit staat maatschappelijk hoog op de agenda en is ook voor de tuinbouw een belangrijk thema. Een bekend voorbeeld is om biodiversiteit in te zetten als teeltmaatregel (bij plaagbestrijding of bestuiving). In Greenport West-Holland gaan ze een stap verder met ‘Functionele Biodiversiteit’. Reden genoeg om deel te nemen aan het Innovatiecafé Biodiversiteit van Greenport Aalsmeer op dnisdag 22 juni.

Innovatiecafé Biodiversiteit

Op dinsdag 22 juni organiseert Greenport Aalsmeer een innovatiecafé over biodiversiteit. Biodiversiteit staat maatschappelijk hoog op de agenda en is ook voor de tuinbouw een belangrijk thema. Een bekend voorbeeld is om biodiversiteit in te zetten als teeltmaatregel (bij plaagbestrijding of bestuiving). Biodiversiteit is goed voor de natuur en het duurzame imago van de sector.

Collega-greenport West-Holland wil nog een stap verder zetten en is daarom gestart met het project ‘Functionele Biodiversiteit’ waarin het draait om de biodiversiteit in en om de kas, om zo natuurlijke vijanden van plaaginsecten aan te trekken. Maar er wordt ook gekeken naar substraten om de plant weerbaarder te maken. Binnen dit project is een zogenaamde ‘Community of Practice’ opgericht, waarin ondernemers en kennisinstellingen met elkaar samenwerken om tot innovaties te komen die partijen individueel niet kunnen bereiken. Eveline Stilma is projectleider en zij vertelt tijdens dit tweede innovatiecafé wat het belang van biodiversiteit is voor de tuinbouw, hoe ze dit in Greenport West-Holland organiseren en wat jij daar als ondernemer in de Greenport aan kunt hebben.

Locatie: online van 15.00-16.00 uur. Meld je aan door een e-mail te sturen aan Miriam@greenportaalsmeer.nl.

Datum

22/06/2021

Tijd

15:00 - 16:00

Locatie

Dit is een online evenement:
Meld je aan via Miriam van Greenport Aalsmeer
Innovatiecafé Biodiversiteit