bollen-bloemen-innovatie7

GreenportLIVE: Update PPS Fundamentele Systeemsprong

Anders en schoner telen, met minder residu, gewasbeschermingsmiddelen en bemesting. Dit kan zomaar het ‘nieuwe normaal’ worden als de uitkomsten van het project PPS Fundamentele Systeemsprong goed blijven. Op dinsdag 4 oktober praat Wageningen University & Research de sector bij tijdens GreenportLIVE: update PPS Fundamentele Systeemsprong.

GreenportLIVE: Update PPS Fundamentele Systeemsprong

Avond voor de sector

We zijn op de helft van de project PPS Fundamentele Systeemsprong en hebben nog ca. twee jaar te gaan. Tijd om de sector te laten zien waar we mee bezig zijn. Het project wordt uitgevoerd met tulp, calla (Zantedeschia), amaryllis (Hippeastrum) en narcis. Er wordt nauw samengewerkt met het Vitale Lelie-project van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het door de provincie Zuid-Holland en EU gefinancierde project POP3 Vitale Hyacint. Op dinsdag 4 oktober gaan we per gewas de ontwikkelingen langs en is ruimte voor discussie over de verschillende aspecten die van belang zijn voor deze systeemsprong, zoals de economische kant, teelttechnische uitdagingen, schoon uitgangsmateriaal etc.

Eerste resultaten

Uit de eerste resultaten blijkt dat er door de technologie die voor deze systeemsprong gebruikt wordt, nieuwe mogelijkheden komen om te sturen op de teelt. Hiermee kunnen we de teelt versnellen en optimaliseren. Dit is ook nodig om de duurdere teeltmethode te kunnen bekostigen (starten met weefselkweek en in de kas telen). Om de mogelijkheden van de technologie in het nieuwe teeltsysteem nog beter te kunnen benutten, is meer kennis van de bloembollenfysiologie nodig. Hoe kunnen we bijvoorbeeld de fotosynthese stimuleren om meer suikers aan te maken? Hoe kunnen we de stroom van die suikers naar de verschillende plantorganen (hoofdbol, dochterbolletjes en bloem) beïnvloeden zodat we optimaal kunnen sturen op resp????. bolgroei, vermeerdering en bloemproductie? Hoe kunnen we het afsterven van het blad beheersen zodat een plant langer fotosynthetisch actief blijft? Kunnen we andere, betere vormen van vermeerdering vinden, waardoor we efficiënter aan schoon en vitaal uitgangsmateriaal kunnen komen?

Impact

De verwachte impact is groot: met dit project willen we een ommezwaai realiseren binnen de bollenteelt van een cyclische teelt naar een éénrichtingsysteem waarbij we schoon beginnen en de bollen schoon blijven. Ook wordt het aantal benodigde teeltcycli beperkt; de teeltduur kan naar verwachting worden gehalveerd. Hierdoor wordt ook het aantal keren oogsten, verwerken en bewaren verminderd; handelingen die het risico op aantasting door ziekten en plagen sterk vergroten. Als positief gevolg kan het middelengebruik fors dalen én de bodembelasting naar beneden. Naast de verlaging van chemische middelen is door een meer precieze teelt ook waterbesparing en minder gebruik van bemesting een winstpunt. In vergelijking met de gangbare teelt zijn de geproduceerde bollen gezonder, beter van kwaliteit, bevatten ze nauwelijks nog residuen en hebben ze een minimale water-, carbon- en middelen-footprint.

Programma

19.00 uur Inloop
19.30 uur Start plenaire gedeelte

 • Lancering filmpje 1:  Telen in de kas – 5 min.
 • Presentatie Natalia Moreno – algemeen project –15 min
 • Presentatie Natalia Moreno over tulp – 10 min
 • Presentatie Paul van Leeuwen over amaryllis en narcis – 10 min
 • Presentatie Paul Ruigrok over calla – 10 min
 • Presentatie Wouter Groenink over hyacint – 10 min.

20.30 uur Pauze
20.50 uur Groep gaat uiteen, per thema

 1. Virusvrij telen – toetsen, bedrijfshygiëne ed.
 2. Eenrichtingsysteem – duurzaamheid, substraat, water, nutriënten
 3. Vermeerdering – optimaliseren om kosten te reduceren zodat het nieuwe teeltsysteem betaalbaar wordt
 4. Telen onder bedekte omstandigheden kas of cel – welke kansen en bedreigingen biedt dit
 5. Economische haalbaarheid
 6. Tulp
 7. Calla
 8. Narcis en amaryllis

21.30 uur Plenaire terugkoppeling en lancering filmpje 2: Vermeerdering

21.45 uur Borrel
22.30 uur Einde avond

Aanmelden

Meld je aan via het formulier hieronder. Je kiest daar twee thema’s uit; het eerste thema die je aanvinkt is je eerste keuze en de tweede die je aanvinkt is je tweede keuze. Heb je vragen over deze avond of het project? Neem dan contact op met Barry Looman: barry.looman@wur.nl.

Achtergrondinformatie

De problemen in de bloembollen zijn groot; vanuit de maatschappij wordt de druk om minder gewasbeschermings­middelen te gebruiken steeds groter en er is ook een roep om minder residu op de bollen. Aan de andere kant zien we steeds strengere kwaliteitseisen bij de export van de bollen en komen er ook steeds minder middelen beschikbaar. Om deze cirkel te doorbreken is een radicaal andere manier van telen nodig: een ‘systeemsprong’. Bij de systeemsprong beginnen we met schoon uitgangsmateriaal, gaan dit versneld opkweken onder beschermde en optimale omstandigheden in kassen en tot slot telen we het buiten nog een jaar af tot een leverbare bol (éénrichtingsysteem).

[1] www.vitaleteelt.nl
[2] https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/04/16/toekomstvisie-gewasbescherming-2030-naar-weerbare-planten-en-teeltsystemen/19074533+bijlage.pdfDirect aanmelden

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement. Wil je je alsnog aanmelden stuur dan een e-mail naar communicatie@greenportdb.nl.

Datum

04/10/2022

Tijd

19:00 - 22:30

Locatie

ECC Leiden

Beschikbaar / geboekt

1 / 75

Deelnemers

 • Calla4all B.V.
 • Sunset Agricultural Services BV
 • CNB
 • Walter Blom Plants BV
 • Borstbloembollen
 • Joop Doorduin
 • Ruigrok Flowerbulbs
 • Gebr Hogervorst
 • Ludwig & co
 • VOF.J.S.Pennings "de Bilt"
 • Agrifirm GMN
 • Bright AgroInnovation
 • Fa H.C. Damen
 • Park Amaryllis
 • Holland BolRoy Markt BV
 • EUPLANTCROPP
 • CLM Onderzoek en advies
 • Stichting Hortus Bulborum
 • wur
 • H.M. van Haaster
 • Penning Breeding
 • Oudejans Horti Consultancy
 • Growing Colors
 • Kavb
 • Vd Slot Tulips BV
 • Cnb
 • Wf leenen
 • Onings Holland Flowerbulbs
 • Rabobank Bollenstreek
 • Rabobank Bollenstreek
 • NL van Geest BV
 • G de Boef en Zn BV
 • Provincie Noord-Holland
 • Tulpenadvies BV
 • Stimuflori
 • Vertify
 • WUR
 • WUR
 • WUR Bloembollen
 • PVDI
 • Certis Belchim
 • Testcentrum voor Siergewassen BV
 • Gude Bloembollenadvies
 • Alb Groot b.v.
 • alb Groot/WPA Robertus
 • Agrifirm
 • Agrifirm-GMN
 • HM van Haaster
 • HM van Haaster
 • Apeldoorn Bloembollen VOF
 • PAM van der Poel holding BV
 • Matth. Verdegaal B.V.
 • Green in between
 • Agrifirm
 • J. Heemskerk & zn bv
 • Certis Belchim
 • Akervoorde B.V.
 • Greenity
 • EBDB / cosine
 • P. Pennings
 • Bloembollenkeuringsdienst
 • Bloembollenkeuringsdienst
 • Hobaho by Dümmen Orange
 • Floral Colors BV
 • Bloembollenkeuringsdienst
 • Anne Marie van Dam Bodem & Groen
 • WUR Glastuinbouw & Bloembollen
 • Wageningen University and Research
 • WUR Bloembollen
 • Boltha

GreenportLIVE: Update PPS Fundamentele Systeemsprong