bollen-bloemen-innovatie7

GreenportLIVE over ‘Bollenteelt: biodivers en circulair, mogelijkheden in de Bollenstreek?​’

Tijdens dit online evenement laten we ons informeren over en inspireren door de laatste stand van zaken van actueel wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek en projecten over biodiversiteit en circulariteit in het bollencomplex in onze regio. Daarna gaan we met elkaar als onderzoekers, adviseurs, beleidsmakers, bestuurders, docenten, studenten en ondernemers in gesprek over de mogelijkheden en uitdagingen die we zien. Vanaf 14.45 uur is de online wachtruimte geopend en starten we het programma om 15.00 uur.

GreenportLIVE over 'Bollenteelt: biodivers en circulair, mogelijkheden in de Bollenstreek?​'

We willen met deze bijeenkomst tenminste drie doelen bereiken:

  1. Dat iedereen tenminste op hoofdlijnen dezelfde informatie heeft over de stand van zaken en lopende onderzoeken en projecten gericht op biodiversiteit en circulariteit van het bollencomplex in onze regio.
  2. Dat de belangrijkste lacunes aan kennis, ervaring en onderzoek over dit onderwerp in beeld zijn.
  3. Dat we zoveel mogelijk concrete afspraken gemaakt hebben over of en hoe we deze lacunes gaan opvullen, zowel binnen de nog lopende onderzoeken en projecten als anderszins.


Programma

14:30 – 15:00 uur  
Wachtruimte open

15:00 – 15:40 uur   
Toelichting lopende onderzoeken ‘Samen naar een circulaire Bollenstreek’ en ‘Living Lab B7’ door o.a. Koos Biesmeijer

15:45 – 16:30 uur    
In groepjes in gesprek a.d.h.v. openstaande vragen (in break-out rooms)

16:30 – 17.00 uur  
Conclusies en afsluiting: plenaire samenvatting van gemaakte afspraken en afronding

Aanmelden

Dit evenement is een online variant en voor deelname ontvangen wij graag je e-mailadres op communicatie@greenportdb.nl zodat we je de link van de uitzending kunnen sturen.

Praktische zaken

We hebben gekozen voor een online versie vanwege de huidige coronamaatregelen. Wil je voorafgaand aan deze bijeenkomst meer weten, over de bijeenkomst zelf of de inhoud van het programma? E-mail of bel Andries (andries@greenportdb.nl of 06- 53 72 83 55) of Eva (eva@greenportdb.nl of 06- 51 88 58 81).

Meer informatie over het project

Lees meer over het project Samen naar een circulaire Bollenstreek en lees ook het speciale nieuwsbericht over dit project met achtergrondinformatie.

Datum

16/12/2021

Tijd

14:45 - 16:30

Locatie

Locatie nog onbekend
GreenportLIVE over ‘Bollenteelt: biodivers en circulair, mogelijkheden in de Bollenstreek?​’