bollen-bloemen-innovatie7

Cursus Hydroponics

Er wordt flink geïnnoveerd met teeltsystemen in de high-tech tuinbouw. Ook de afzetmarkt voor groenten en bloemen vraagt om duurzamere teeltmethoden. HAS Hogeschool en Vertify ontwikkelden de cursus Hydroponics op basis van inzichten uit jarenlange onderzoekservaring in gesloten teelt op water.

Cursus Hydroponics

Wereldwijd zet de trend van indoor farming zich door. Tientallen Nederlandse telers telen inmiddels in LED-cellen of hydroponic systemen. Ook de handel, veredeling en toeleverancies richten zich hierop in.

Om telen zonder daglicht tot een succes te maken is naast kennis over LED-recepten ook kennis van plantenfysiologie en waterhuishouding in deze teeltsysteem cruciaal. Vertify en HAS Hogeschool organiseren daarom de cursus Hydroponics.

Het programma van de cursus bestaat uit vijf cursusdagen met een hoofdthema. De onderdelen die behandeld worden, hebben betrekking op cruciale factoren in ‘teelt op water’-systemen.

  • Dagdeel 1: Waterhuishouding deel 1 (plantenfysiologie)
  • Dagdeel 2: Waterhuishouding deel 2 (plantenfysiologie)
  • Dagdeel 3: Waterhuishouding deel 3 (plantenfysiologie)
  • Dagdeel 4: Bemesten, beluchten, watertemperatuur
  • Dagdeel 5: Waterverbruik, waterontsmetting, ziekten en plagen op/in water

Resultaten

De cursus Hydroponics biedt je een basis om meer uit je waterteeltsysteem te halen of om beter onderbouwd de afweging te maken of je gesloten teelt onder LED in een hydroponics systeem wil implementeren.

Voor wie

De cursus richt zich op telers, (toegepast) onderzoekers, (assistent-) veredelaars, (assistent-) bedrijfsleiders en ontwikkelaars/adviseurs uit de toeleverende industrie.

Start- en cursusdata

De cursus start in februari 2022 en bestaat uit vijf bijeenkomsten van 13.00 uur tot 17.00 uur.

  • 10 februari 2022
  • 17 februari 2022
  • 10 maart 2022
  • 17 maart 2022
  • 24 maart 2022

Certificering

Heb je de cursus met goed gevolg doorlopen, dan ontvang je een bewijs van deelname van HAS Hogeschool en Vertify.

Aanmelden

Meld je aan via de website van HAS Hogeschool. Bron: HAS Hogeschool.

Datum

10/02/2022 - 24/03/2022

Tijd

13:00 - 17:00

Locatie

Locatie nog onbekend
Cursus Hydroponics