Klimaatneutraal in 2040

Klimaat
neutraal
in 2040

Greenport Duin- en Bollenstreek heeft een stevige ambitie: Klimaatneutraal in 2040. Wat begon met een sector breed gedragen visie is uitgewerkt tot het programma Klimaatneutraal 2040 waarin we met de sector werken aan het realiseren van de ambitie.

In 2040 klimaatneutraal, daar zorgen we samen voor!

Onze Greenport staat, net als de andere Greenports in Nederland, voor een enorme uitdaging: Klimaatneutraal in 2040. Dat hebben de Greenports met elkaar afgesproken en vastgelegd in het Tuinbouwakkoord en het Klimaatakkoord. Ondernemers in onze regio nemen de verantwoordelijkheid nu al op zich om verduurzamingsmaatregelen te implementeren. Dit laat zien dat het ondernemerschap in de regio groot is en het belang van een duurzame regio wordt gezien. Maar om echt Klimaatneutraal te worden moeten we nieuwe samenwerkingen gaan bouwen. We moeten aansluiten bij aardwarmte-initiatieven in de regio, we moeten onze eigen groenstromen weer om gaan zetten in groengas, CO2 en warmte en dat kunnen de ondernemers niet alleen.

Impact creëren in elke tak van de sector

Door synergie te zoeken tussen de verschillende duurzaamheidsactiviteiten en projecten kan er nog meer impact gemaakt worden. En dat is precies het doel van het programma Klimaatneutraal 2040.
Het programma richt zich op alle bedrijvigheid in de Greenport: bloem(bollen)telers, logistiek, glastuinbouw en (groot)handel. We jagen projecten aan om bestaande initiatieven te versnellen, ondersteunen overheden, maken inzichtelijk wat ondernemers al hebben bereikt en werken projectmatig aan het organiseren van de energievraag.

Een klimaatneutrale Greenport.
E-mail naar Tanja@nflux.nl of Annebel@nflux.nl als je mee wilt doen of denken over het programma.

Projecten

Waterstof

De energietransitie vraagt om nieuwe oplossingen. Waterstof is één van de oplossingen voor een duurzame energievoorziening. We zien verschillende toepassingsmogelijkheden voor gebruikt. Denk bijvoorbeeld voor de logistiek, landbouwvoertuigen en het verwarmen van bedrijfsruimtes. Ook zien we mogelijkheden voor eigen productie van waterstof en een waterstoftankstation. Wat kan dit betekenen voor het sierteeltcluster en is er een haalbare businesscase? Om dat te onderzoeken starten we een verkenning.

Verken de vragenlijst

Als onderdeel van de verkenning vragen wij ondernemers deze vragenlijst in te vullen. Met een aantal van deze ondernemers willen we o.b.v. de enquête verdiepende gesprekken voeren over waarom en onder welke voorwaarden je zou willen investeren in waterstof.

Warmte-glastuinbouw

D4 en Firan verkennen samen met het tuinbouwcluster Trappenberg-Kloosterschuur de mogelijkheden voor warmte-uitwisseling tussen tuinders en de businesscase voor een lokaal warmtenet. In de regio is er potentie om aardwarmte te ontwikkelen om de Duin- en Bollenstreek en omliggende regio’s te voorzien van duurzame warmte. Hiermee kan de Duin – en Bollenstreek andere regio’s helpen in de energietransitie!

Onderzoek naar aardwarmtepotentieel in regio Rijnland

In het kader van aardwarmte in de regio Rijnland onderzoeken D4 en Shell samen het aardwarmtepotentieel en hebben daarvoor in april 2020 een opsporingsvergunning ingediend. Zoals het er nu naar uitziet zullen er in het gebied ‘Rijnland’ meerdere aardwarmteputten komen. Om de gehele regio van duurzame warmte te voorzien kunnen verschillende warmtebronnen met warmtevragers op regionale schaal gekoppeld worden door warmte-infrastructuur. Daarom verkennen D4 en Firan parallel de mogelijkheden voor warmtetransport-infrastructuur in de regio met o.a. de tuinders van Trappenberg-Kloosterschuur

Energiebesparing

Samen met Royal Anthos en Regionaal adviesbureau Energy Environment Care (EE Care) geeft onze Greenport ruim twintig bedrijven de kans een jaar lang hun energieverbruik te monitoren. Daarbij wordt voor geïnteresseerden extra een quickscan zonne-energie uitgevoerd. De eerste ondernemers, o.a. Mark Hulsebosch en Piet van Delft, hebben zich al aangemeld.
Mark: “Ik wil graag meer inzicht krijgen in de energiebesparing binnen ons bedrijf. Daarnaast ben ik benieuwd welke slagen we nog kunnen maken op het gebied van duurzaamheid.”
Ook Piet van Delft heeft zijn kwekerij aangemeld. “Het dak van de bedrijfsruimte moet gerenoveerd worden. Daarbij wil ik direct zonnepanelen plaatsen alleen weet ik niet hoeveel en welke subsidiemogelijkheden hiervoor zijn. Ik heb EE Care gevraagd dit voor mij inzichtelijk te maken door middel van een quickscan.”

Inzicht krijgen?

Wil jij ook weten welke mogelijkheden er voor je bedrijf zijn om energie te besparen en/of wil je liever een quickscan zonne-energie? Meld je dan aan via maarten@eecare.nl of stel je vragen aan Maarten Reij via 088-332 27 77. Er is nog ruimte voor enkele deelnemers!

Logistiek

Meerlanden

Het is niet verassend dat er veel groenafval geproduceerd wordt in de Greenport Duin- & Bollenstreek. Dit afval is afkomstig van tuinders en wordt op verschillende manieren verwerkt; zo kan het zijn dat bollenloof uitgereden wordt over het land, of wordt het afval verwerkt elders in het land. Door veranderende wetgeving is het straks niet meer mogelijk om bollenloof over het land uit te rijden vanwege het risico op schimmels. Omdat het groenafval niet lokaal kan worden verwerkt tot hoogwaardige producten, wordt dit afval nu nog met vrachtwagens over lange afstanden getransporteerd. 

Daarom ziet Meerlanden de mogelijkheid voor een nieuw initiatief in deze regio. Door het plaatsten van een lokale vergister -zoals deze ook in Rijsenhout operationeel is- kan het groen afval lokaal worden verwerkt. Deze reststromen kunnen worden omgezet in producten die dienen als nieuwe grondstoffen in deze streek zoals compost, warmte, CO2, groen gas en water. Dit is een perfect voorbeeld van een circulaire keten: de warmte kan benut worden in de glastuinbouw of in de gebouwde omgeving, groen gas kan worden gebruikt voor de broeierij, het compost kan over het land worden gereden en ook de CO2 kan gebruikt worden in de glastuinbouw.

Op termijn kan de installatie van Meerlanden uitgebreid worden met nieuwe innovaties, om nog hoogwaardigere producten uit de reststromen te kunnen winnen. Om dit te realiseren moeten alle partijen in de keten bij elkaar worden gebracht. Dit gaan we organiseren binnen dit programma. Welke vormen van groenafval zijn nodig? Hoe gaan we dit verzamelen? Welke prijs willen ondernemers betalen? En hoe gaan we de geproduceerde grondstoffen verdelen?

Wil je meer weten of  heb je leuke project ideeën?

Neem dan contact op met
Tanja@nflux.nl / 06-122 31 591 of Annebel@nflux.nl / 06-457 25 146 

Nieuwsberichten
zonne-energie-quickscan-duurzaamheid-greenport-duin-en-bollenstreek

Eerste ondernemers krijgen gratis energie-advies

Samen met Royal Anthos en Regionaal adviesbureau Energy Environment Care (EE Care) geeft onze Greenport ruim twintig bedrijven de kans een jaar lang hun energieverbruik te monitoren. Daarbij wordt voor geïnteresseerden extra een quickscan zonne-energie uitgevoerd. De eerste ondernemers, onder andere Mark Hulsebosch en Piet van Delft, hebben zich al aangemeld.

waterstof-greenport-duin-en-bollenstreek

Potentie waterstof voor landbouwvoertuigen en transport

Waterstof is een heel klein en simpel molecuul dat bestaat uit twee waterstofatomen. Het heeft een hele hoge energiedichtheid en ontploft daarom snel. Je maakt het uit aardgas of uit duurzame energie en water door middel van elektrolyse. Waterstof kan gebruikt worden als brandstof, als opslagmiddel voor energie of als grondstof in allerlei (chemische) processen.

geothermie-aardwarmte-greenport-duin-en-bollenstreek

In de bubbel met aardwarmte

Aardwarmte, ook wel geothermie genoemd, is een vorm van duurzame warmte. In de diepe ondergrond (soms wel tot 2 kilometer diepte) zit warm water. Het water in de ondergrond is verwarmd door de aardkern. Dit warme water kunnen we benutten voor de verwarming van onder andere huizen en de glastuinbouw, ter vervanging van het verbranden van aardgas. Wanneer de warmte uit het water is gehaald, wordt dit koude water terug in de grond gepompt waardoor het weer opwarmt.

Tulpen-Broeierij-enquete-waterstof-greenport-duin-en-bollenstreek

De potentie van waterstof onder de loep

Het uitzetten van deze enquête is een belangrijk onderdeel van het onderzoek. Wij willen jou daarom vragen om de vragenlijst in te vullen. Met een aantal van jullie willen we o.b.v. de uitkomst van de enquête de komende periode verdiepende gesprekken voeren over waarom en onder welke voorwaarden je zou willen investeren in waterstof.

Van-der-Slot-in-het-zonnetje-greenport-duin-en-bollenstreek

Ondernemers in het zonnetje

Veel bedrijven in de Greenport Duin- en Bollenstreek realiseren al mooie dingen op het gebied van verduurzamingsmaatregelen. Maar ze zijn daar vaak ook erg bescheiden over. Daarom starten we met een reeks interviews om deze ondernemers in het zonnetje te zetten. Deze maand gaan we in gesprek met Frans van der Slot, van Van der Slot Tulips (www.vdslottulips.nl).

internationale-medewerkers-sierteeltlcuster-bollenteelt-greenport

Greenport Duin- en Bollenstreek

Greenport Duin- en Bollenstreek is het cluster van kennis, innovatie, ondernemerschap, handel en teelt(innovatie) in de bloemen- & bolleneconomie. Gelegen in de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, en Teylingen zorgt het open landschap met vollegrondsteelt voor een aantrekkelijke regio om te wonen en te recreëren. Omliggende gebieden zoals het agrarische gebied tussen Hillegom en Haarlem completeren dit beeld.

Partners van dit programma

Wil je meer weten of  heb je leuke project ideeën?

Neem dan contact op met:
Tanja@nflux.nl / 06-122 31 591 of Annebel@nflux.nl / 06-457 25 146. 

2040 Klimaatneutraal