bollen-bloemen-innovatie7

Stand van zaken Ruimte

In een korte opsomming delen wij de stand van zaken rondom het programma Ruimte en de toekomst van de tuinbouw en de handelsbedrijven in de Duin- en Bollenstreek.
Ruimte-greenport-duin-en-bollenstreek

In een korte opsomming delen wij de stand van zaken rondom het programma Ruimte en de toekomst van de tuinbouw en de handelsbedrijven in de Duin- en Bollenstreek.

  • Stand van zaken regionale bereikbaarheid juni 2020
    • Input op landelijke lobbyagenda Greenport NL gegeven;
    • Voorgesteld besluit GS NH druist in tegen onze standpunten t.a.v. bereikbaarheid noordzijde Greenport (brief aan PS NH en ZH heeft tot nog toe geen (re)actie opgeleverd);
    • In afwachting van te volgen koers Zuid-Hollandse overheden, onder aanvoering van Holland-Rijnland.
  • Stand van zaken toekomst tuinbouw en handel Duin- en Bollenstreek juni 2020
    • Onze Greenport kan rekenen op ondersteuning vanuit de Transitietafel Ruimtelijke Inrichting om de herstructurering van de tuinbouw- en handelsbedrijven in Rijnsburg actief op te pakken. Dat is op 4 maart 2020 bekend geworden. Er zijn inmiddels 8 keukentafelgesprekken gevoerd met individuele ondernemers over de kansen en bedreigingen. Door de coronacrisis is het proces in een trager tempo geraakt.
Stand van zaken Ruimte

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin